WITAMY NA STRONIE CZASOPISMA "TURYZM/TOURISM" / WELCOME TO "TURYZM/TOURISM" JOURNAL WEBSIDE

WITAMY NA STRONIE CZASOPISMA "TURYZM/TOURISM" / WELCOME TO "TURYZM/TOURISM" JOURNAL WEBSIDE

SIEDZIBA REDAKCJI / FEAD OF EDITORIAL BOARD

Uniwersytet Łódzki
Instytut Geografii Miast i Turyzmu
pok. 115K, ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź˝
Tel.: +48 42 6356305, Fax: +48 42 6354550
e-mail: thetourism@geo.uni.lodz.pl

University of Lodz
Institute of Urban Geography and Tourism Studies
Kopcińskiego 31 Str., 90-142 Lodz, Poland
Phone: +48 42 6356305, Fax: +48 42 6354550
e-mail: thetourism@geo.uni.lodz.pl

WYDAWCA / PUBLISHER

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
90-131 Łódź, ul. Lindleya 8
Tel./Fax: +48 42 6655866
e-mail: wdwul@uni.lodz.pl
www.wydawnictwo.uni.lodz.pl

Łódź˝ University Press
90-131 Lodz, Lindleya 8 Str.
Phone/Fax: +48 42 6655866
e-mail: wdwul@uni.lodz.pl
www.wydawnictwo.uni.lodz.pl