Redakcja czasopisma "Turyzm/Tourism"

REDAKTORZY

REDAKTOR NACZELNY - Andrzej Stasiak

REDAKTORZY - Bogdan Włodarczyk, Andrzej Matczak, Leszek Butowski

RADA REDAKCYJNA

Wiesław Alejziak - Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
Anna Aleksandrowa - Uniwersytet Moskiewski im. Łomonosowa, Rosja
Carlos Costa - Universytet w Aveiro, Portugalia
Lydia Coudroy de Lille - Uniwersytet Lumiere, Lion 2, Francja
Daniela Dumbraveanu - Uniwersytet Bukaresztański, Rumunia
Grzegorz Gołembski - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Antoni Jackowski - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Myriam Jansen-Verbeke - Katolicki Universytet w Leuven, Belgia
Andrzej Kowalczyk - Uniwersytet Warszawski
Włodzimierz Kurek - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wasyl Kyfiak - Czerniowiecki Instytut Handlowo-Ekonomiczny, Uniwersytetetu w Kijowie, Ukraina
Beata Meyer - Uniwersytet Szczeciński
Mirosław Mika - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wang Shan - Uniwersytet w Nankai, Chiny
Even Tjorve - Hogskolen Innlandet, Lillehammer, Norwegia
Philippe Violier - Uniwersytet w Angers, Francja
Jirí Vystoupil - Uniwersytet Masaryka w Brnie, Republika Czeska
Piotr Zmyślony - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

SEKRETARZE NAUKOWI

Sekretarz naukowy - Justyna Mokras-Grabowska
e-mail: thetourism@geo.uni.lodz.pl
tel. +48 42 635 46 75

Asysten sekretarza - Michał Duda
e-mail: thetourism@geo.uni.lodz.pl

REDAKTORZY JĘZYKOWI

Elżbieta Paradowska
Beata Bednarek

KONTAKT

Instytut Geografii Miast i Turyzmu
Uniwersytet Łódzki
90-142 Łódź, ul. Kopcińskiego 31
tel. 00 48 42 6356305
fax 00 48 42 6354550
e-mail: thetourism@geo.uni.lodz.pl

© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź

ISSN 0867-5856, e-ISSN 2080-6922