ZASADY I PROCEDURY

ZASADY I PROCEDURY

Z zasadami i procedurami obowiązującymi w czasopiśmie "Turyzm/Tourism" można zapoznać się w zakładkach umieszczonych z lewej strony.


Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do współpracy. Prace prosimy przesyłać na adres:

REDAKCJA CZASOPISMA "TURYZM/TOURISM"
Uniwersytet Łódzki
Instytut Geografii Miast i Turyzmu, pok. 115
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź
tel. 00 48 42 6354552, fax 00 48 42 6354550
e-mail: thetourism@geo.uni.lodz.pl